www.D o c u v i s i o N. U S

 

העתיד כבר כאן: חברה אחרת היא אפשרית

הרצאה בחסות המכללה החברתית כלכלית, חיפה

סנמטק חיפה, 7.6.2013

שתי הוגות דעות פמיניסטיות ועצמאיות הגיעו לסדרת הרצאות בארץ. 

שנים של פעילות פמיניסטית ואקטיביזם לשינוי חברתי שיקפו ביקורת נוקבת על החברה, הכלכלה והפוליטיקה בישראל ובעולם המערבי.

מחשבתן הביקורתית והחדשנית יכולה לתרום תרומה לאקטיביזם הזה. הגותן מציעה לנו תפיסה ופרדיגמה חדשות, שונות מהחשיבה המקובלת בארץ.

העתיד כבר כאן: חברה אחרת היא אפשרית


ג'נביב ווהן (למעלה מימין), על כלכלת הנתינה וביקורת כלכלת החליפין
ד"ר היידה גוטנר-אבנדרות' (למעלה משמאל), על מטריארכיה: חברה, כלכלה, פוליטיקה ורוחניות

הנחתה את הדיון ד"ר אראלה שדמי (למטה משמאל)

האירוע התקיים בשפה האנגלית ולווה בתרגום סימולטאני. האירוע היה פתוח וחופשי

 

קישורים חפשיים לא ממומנים:

רכבת ישראל  -   הויכוח האקדמי עם בתי זיקוק נפט  -  הפגנה בעד חישמול ושיקוע הרכבת בחיפה

 

M-E-D-I-A  Activizm

www.yairgil.com    www.docuvision.us